Polskie Towarzystwo Historyczne, Instytut Historii oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mają przyjemność zaprosić na II Kongres Badaczy Epoki Wazów i Królów Rodaków, który odbędzie się w Olsztynie w dniach 28–30 września 2022 r. pod hasłem Parlamentaryzm i elity parlamentarne w XVII wieku.

Podczas I Kongresu, który miał miejsce w 2018 r., uczestnicy opowiedzieli się za trzyletnią cyklicznością obrad. Niestety, epidemia COVID-19 pokrzyżowała te plany i – jako organizatorzy – zdecydowaliśmy o przesunięciu terminu Kongresu na 2022 r. Jednocześnie, wychodząc naprzeciw postulatom badaczy Rzeczypospolitej szlacheckiej, podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu formuły spotkań o czasy panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego.

Ideą przewodnią Kongresu pozostaje tworzenie i rozwój szerokiego, interdyscyplinarnego forum naukowej dyskusji wśród badaczy epoki nowożytnej, zajmujących się XVII stuleciem.

Założeniem II Kongresu jest debata nad różnymi aspektami funkcjonowania sejmu i sejmików oraz elit szlacheckich, które miały wpływ na kształt i funkcjonowanie instytucji przedstawicielskich ówczesnej Rzeczypospolitej.

Komitet Naukowy:

Stanisław Achremczyk

Zbigniew Anusik

Cezary Kuklo

Edward A. Mierzwa

Krzysztof Mikulski

Mirosław Nagielski

Stefania Ochmann-Staniszewska

Edward Opaliński

Andrzej Rachuba

 

Komitet Organizacyjny:

Sławomir Augusiewicz

Andrzej Korytko

Barbara Krysztopa-Czupryńska

 

Łukasz P. Fafiński

Patrycja Mierzyńska

Izabela Socka

 

Organizatorzy
Dofinansowanie