Konferencje

Ogólnopolska konferencja naukowa

»Sen smaczny, dobre sumnienie – To szczęście, to dobre mienie«

Znaczenie snu i odpoczynku w historii, kulturze i literaturze XVII wieku

Kazimierz Dolny 22–23 listopada 2024 r.

 

Materiały do pobrania: