Follow Us On

Polskie Towarzystwo Badaczy Wieku Siedemnastego zostało założone 30 września 2022 roku w Olsztynie podczas II Kongresu Badaczy Epoki Wazów i Królów Rodaków. W marcu 2023 roku PTBWS zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Głównym zadaniem towarzystwa jest ułatwianie wymiany informacji i kontaktów między badaczami XVII wieku oraz ośrodkami i instytucjami badawczymi m.in. w celu organizowania wspólnych projektów naukowych.

PTBWS zamierza organizować lub współorganizować konferencje naukowe, które będą okazją do nawiązywania współpracy i inicjowania wspólnych przedsięwzięć. Jednym z istniejących projektów jest Kongres Badaczy Epoki Wazów i Królów Rodaków, który odbył się w 2018 i 2022 roku.

Towarzystwo adresowane jest do szerokiego kręgu historyków zajmujących się siedemnastowieczną problematyką. Zapraszamy więc w jego szeregi historyków literatury, sztuki, filozofii, idei, historyków badających dzieje polityczne, społeczne i gospodarcze.

 

Zarząd:

Prezes – Andrzej Rachuba

Wiceprezes – Tomasz Kempa

Wiceprezes – Andrzej Korytko

Sekretarz Generalny – Barbara Krysztopa-Czupryńska

Skarbnik – Robert Kołodziej

Członek Zarządu – Anna Czyż

Członek Zarządu – Robert Kozyrski

Członek Zarządu – Krystyna Krawiec-Złotkowska

Członek Zarządu – Karol Łopatecki

Członek Zarządu – Jakub Niedźwiedź

 

Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca – Anna Kalinowska

 

Członkowie:

Sławomir Augusiewicz

Marcin Broniarczyk