O Konferencji

Polskie Towarzystwo Historyczne, Instytut Historii oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mają przyjemność zaprosić na II Kongres Badaczy Epoki Wazów i Królów Rodaków, który odbędzie się w Olsztynie w dniach 28–30 września 2022 r. pod hasłem Parlamentaryzm i elity parlamentarne w XVII wieku.

Podczas I Kongresu, który miał miejsce w 2018 r., uczestnicy opowiedzieli się za trzyletnią cyklicznością obrad. Niestety, epidemia COVID-19 pokrzyżowała te plany i – jako organizatorzy – zdecydowaliśmy o przesunięciu terminu Kongresu na 2022 r. Jednocześnie, wychodząc naprzeciw postulatom badaczy Rzeczypospolitej szlacheckiej, podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu formuły spotkań o czasy panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego.

Ideą przewodnią Kongresu pozostaje tworzenie i rozwój szerokiego, interdyscyplinarnego forum naukowej dyskusji wśród badaczy epoki nowożytnej, zajmujących się XVII stuleciem.

Założeniem II Kongresu jest debata nad różnymi aspektami funkcjonowania sejmu i sejmików oraz elit szlacheckich, które miały wpływ na kształt i funkcjonowanie instytucji przedstawicielskich ówczesnej Rzeczypospolitej.

II Kongres Badaczy Epoki Wazów i Królów Rodaków

Problematyka

Chcielibyśmy, aby dyskurs koncentrował się wokół następującej problematyki:

1. Sejm – organizacja i przebieg obrad sejmowych, sejm jako instytucja kształtująca kulturę polityczną i prawną, dorobek legislacyjny, plany reform sejmowych, działalność magnackiej opozycji, postępująca dezorganizacja sejmów, życie codzienne
w czasie obrad sejmowych.

2. Sejmiki – organizacja i kompetencje, rodzaje zjazdów sejmikowych, zakres działania (problematyka obrad), „złota era sejmików”, uchwały sejmikowe, sejmikowa walka polityczna, protestacje sejmikowe, sejmikowa codzienność.

3. Elity w wymiarze centralnym i lokalnym – najwybitniejsi przedstawiciele sejmowego i sejmikowego theatrum, ideolodzy demokracji szlacheckiej, rola liderów opinii publicznej.

4. Parlamentaryzm w kulturze pamięci – sejm i sejmiki widziane oczami współczesnych obserwatorów, siedemnastowieczny parlamentaryzm w literaturze
i sztuce.

 

Organizatorzy
Dofinansowanie