Władze

Władze na kadencję 2022-2025

Zarząd

Prezes – Andrzej Rachuba

Wiceprezes – Tomasz Kempa

Wiceprezes – Andrzej Korytko

Sekretarz Generalny – Barbara Krysztopa-Czupryńska

Skarbnik – Robert Kołodziej

Członek Zarządu – Anna Czyż

Członek Zarządu – Robert Kozyrski

Członek Zarządu – Krystyna Krawiec-Złotkowska

Członek Zarządu – Karol Łopatecki

Członek Zarządu – Jakub Niedźwiedź

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca – Anna Kalinowska

Członkowie – Sławomir Augusiewicz, Marcin Broniarczyk