mgr Rafał Kowalski

(Instytut Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)

Prymas Michał Radziejowski w kręgu opozycji antykrólewskiej w okresie panowania Jana III Sobieskiego

W referacie przedstawiono stosunek prymasa Michała Radziejowskiego do polityki prowadzonej przez króla Jana III Sobieskiego w latach 1687-1696 (z uwzględnieniem działalności prymasa na forum parlamentarnym). Radziejowski w znacznej mierze zawdzięczał swoją karierę królowi Janowi III. Jednak po osiągnięciu w 1687 r. arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, najwyższego urzędu senatorskiego w Rzeczypospolitej, zaczął prowadzić działalność często sprzeczną z interesami monarchy.

Organizatorzy
Dofinansowanie