prof. dr hab. Jan Pomorski

(Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Adam Kersten jako badacz epoki Wazów. Szkic do portretu

Adam Kersten był jednym z najwybitniejszych znawców i badaczy historii Polski oraz historii powszechnej epoki Wazów w europejskiej historiografii. Jego monografie dedykowane Stefanowi Czarnieckiemu i Hieronimowi Radziejowskiemu wyznaczały nowy standard dla uprawiania biografistyki historycznej i do dziś są uznawane za klasykę gatunku. W referacie Autor stara się odpowiedzieć na dwa pytania: na czym polegała innowacyjność Kerstena i jaką lekcję z epoki Wazów i dziejów polskiego parlamentaryzmu w XVII wieku potrafił on wyciągnąć dla swojej współczesności. W ten sposób dotykamy problemu społecznej odpowiedzialności historyka za lekcje z historii narodowej wyciągane.

Organizatorzy
Dofinansowanie