Tag

abstrakt

prof. dr hab. Stanisław Achremczyk

(Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego) Konopaccy w służbie Wazów Konopaccy pojawili się na Pomorzu Gdańskim w XIV w., a do największego znaczenia politycznego doszli w XVI i pierwszej połowie XVII w. Zaliczano ich do najzamożniejszych rodów Prus Królewskich. Ich posiadłości ziemskie znajdowały się  nie tylko w Prusach Królewskich czy Książęcych, ale w Wielkopolsce, na Rusi […]

mgr Jakub Sytniewski

(Uniwersytet Opolski) Problematyka tatarska w dyskusji sejmowej okresu bezkrólewia z 1648 r. Celem wystąpienia jest ukazanie postaw i propozycji elit polsko-litewskich wobec Tatarów, jakie pojawiły się na sejmie konwokacyjnym oraz sejmie elekcyjnym w 1648 r. Już na samym początku bezkrólewia najwięksi dygnitarze Rzeczypospolitej stanęli przed zadaniem rozbicia sojuszu kozacko-tatarskiego. Część przedstawicieli opowiadała się za przyjęciem […]