mgr Marta Kupczewska

(Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku)

Parlamentarna aktywność drugiego ordynata Tomasza Zamoyskiego – wybrane problemy

Referat poświęcony został ogólnym refleksjom związanym z parlamentarną aktywnością drugiego ordynata Tomasza Zamoyskiego podczas sejmów mających miejsce w latach 1613-1637, takim jak: frekwencja magnata w izbie poselskiej i w senacie, czas przyjazdu na sejm i udział w wotowaniu, zaangażowanie w inne prace sejmowe i przedsejmowe. Ponadto poruszone w nim zostały wybrane problemy związane z okołoparlamentrną aktywnością magnata (m.in. przygotowania do sejmu, uroczyste wjazdy, życie towarzyskie, problemy z zakwaterowaniem, zapewnienie aprowizacji, finanse sejmowe).

Organizatorzy
Dofinansowanie