Zebrania Zarządu

Dotychczas odbyły się trzy zebrania Zarządu PTBWS (27 kwietnia, 27 czerwca oraz 22 września 2023 r.), na których ustalono plan działań na rok 2023.

Related Posts