Category

Konferencje
Ogólnopolska konferencja naukowa »Sen smaczny, dobre sumnienie – To szczęście, to dobre mienie«. Znaczenie snu i odpoczynku w historii, kulturze i literaturze XVII wieku Kazimierz Dolny 22–23 listopada 2024 r.
Read More
Zarząd Polskiego Towarzystwa Badaczy Wieku Siedemnastego w oparciu o § 21 pkt 1 Statutu PTBWS zwołuje Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Badaczy Wieku Siedemnastego w dniu 7 grudnia 2023 r. (czwartek). Początek o godz. 13.30 (drugi termin 13.45). Miejsce: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Rynek St. Miasta 27. Porządek obrad: 1. Powitanie. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3....
Read More