By

PTBWS
Ogólnopolska konferencja naukowa »Sen smaczny, dobre sumnienie – To szczęście, to dobre mienie«. Znaczenie snu i odpoczynku w historii, kulturze i literaturze XVII wieku Kazimierz Dolny 22–23 listopada 2024 r.
Read More
POLSKIE TOWARZYSTWO BADACZY WIEKU SIEDEMNASTEGO Wysokość rocznej składki:  składka członkowska normalna – 100 zł składka członkowska ulgowa (doktoranci, emeryci, renciści) – 50 zł Składki należy wpłacać na konto w banku BNP Paribas 89160014621739638850000001
Read More
Zarząd Polskiego Towarzystwa Badaczy Wieku Siedemnastego w oparciu o § 21 pkt 1 Statutu PTBWS zwołuje Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Badaczy Wieku Siedemnastego w dniu 7 grudnia 2023 r. (czwartek). Początek o godz. 13.30 (drugi termin 13.45). Miejsce: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Rynek St. Miasta 27. Porządek obrad: 1. Powitanie. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3....
Read More
Walne Zebranie Członków PTBWS odbędzie się 7 grudnia 2023 r., początek o godz. 12.00. Będzie ono połączone z konferencją i odbędzie się w Warszawie. Dokładne miejsce obrad zostanie wskazane w późniejszym terminie.
Read More
PTBWS objęło honorowy patronat nad IX Międzynarodową Konferencją Naukową w cyklu „Rzeczpospolita Domów” pod hasłem Domy utracone i odzyskane, która odbyła się 24-26 kwietnia 2023 r. w Słupsku-Swołowie.
Read More
Dotychczas odbyły się trzy zebrania Zarządu PTBWS (27 kwietnia, 27 czerwca oraz 22 września 2023 r.), na których ustalono plan działań na rok 2023.
Read More