Walne Zebranie Członków oraz konferencja

Zarząd Polskiego Towarzystwa Badaczy Wieku Siedemnastego w oparciu o § 21 pkt 1 Statutu PTBWS zwołuje Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Badaczy Wieku Siedemnastego w dniu 7 grudnia 2023 r. (czwartek). Początek o godz. 13.30 (drugi termin 13.45). Miejsce: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Rynek St. Miasta 27.

Porządek obrad:

1. Powitanie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja Prezesa o dotychczasowej działalności PTBWS.

4. Przegłosowanie wysokości składek.

5. Przegłosowanie zmian w statucie PTBWS. 

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Zebranie Walne poprzedzi konferencja poświęcona 350. rocznicy zwycięstwa hetmana Jana Sobieskiego pod Chocimiem.

                         Program konferencji

12.30–12.50 –  Wkład Wielkiego Księstwa Litewskiego w zwycięstwo chocimskie 1673 r.

– dr hab. Konrad Bobiatyński, prof. UW

12.50–13.10 – Ikonografia bitwy pod Chocimiem roku 1673 – przegląd zjawiska i uwagi wstępne 

– dr hab. Anna Sylwia Czyż, prof. UKSW

13.10–13.30 – Literacki konterfekt Jana III Sobieskiego

– dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. UP

Related Posts