Tag

walne
Zarząd Polskiego Towarzystwa Badaczy Wieku Siedemnastego w oparciu o § 21 pkt 1 Statutu PTBWS zwołuje Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Badaczy Wieku Siedemnastego w dniu 7 grudnia 2023 r. (czwartek). Początek o godz. 13.30 (drugi termin 13.45). Miejsce: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Rynek St. Miasta 27. Porządek obrad: 1. Powitanie. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3....
Read More
Walne Zebranie Członków PTBWS odbędzie się 7 grudnia 2023 r., początek o godz. 12.00. Będzie ono połączone z konferencją i odbędzie się w Warszawie. Dokładne miejsce obrad zostanie wskazane w późniejszym terminie.
Read More